HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Hilal Merve ALTAN

Hilal Merve ALTAN

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doktora :
Telefonu : +90 (342) 211 80 80 -1739
Odası : GSMF-209
E-Posta : hmerve.erdogan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Araştırma Görevlsi2015- Hasan Kalyoncu Üniversitesi

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018 Altan, H.M. ve Arun, G. (2018). Scientific Committee of the 11th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2018), ‘Damage Assessment of Livas and Kastels in Gaziantep, Turkey’, Cusco, Peru, September 2018.
2 2017 Altan, H.M. ve Arun, G. (2017). Bulgarian Academy of Science and Arts International Scientific Conference ‘’Preservation of Cultural Heritage’ (BASA’2017), ‘Disappearing Problem of Gaziantep Livas and Kastels and Damage Assessment’,  Sofia, Bulgaria, November 2017.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Altan, H.M. ve Arun, G. (2017). Ulusal Tasarım Günleri Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı 'Tarih Boyunca Su ve Mekan' ‘Gaziantep’te Tarihi Su Mekânları: Livas ve Kasteller’, Pamukkale, Türkiye, Eylül 2017.